top of page
Photo of the CST Practitioner. She has blonde hair tied back, green eyes, and she's smiling.
Mholo

Igama lam ndinguEvelyn kwaye ndiyiCranioSacral Therapy Practitioner evunyiweyo kwaye ndiyigqibile idiploma yam neZiko loMzantsi Afrika le-Cranial Studies (SAICS) elinxibelelene ngokusondeleyo noMbutho weCranioSacral Therapy waseMzantsi Afrika (CTASA).

 

Ndiye ndahlakulela intlonipho enzulu ngalo msebenzi emva kokuba ndifumene ukukhululwa kwam kwi-trauma nge-CranioSacral Therapy eyandikhuthaza ukuba ndenze utshintsho lomsebenzi. Ukusebenzisa indlela ye-biodynamic oku kuluncedo kubathengi ngendlela epheleleyo.

Inkolelo yam kukuba, kungekhona nje ngesenzo, kodwa ngentliziyo yokuzola kunye nendlela ehloniphekileyo, izigulane zinethuba lokukhulula ekugqibeleni kunye nokusombulula intlungu ebonakaliswe emizimbeni yabo kumava abo abuhlungu ebomini.

bottom of page