top of page
Photo of the CST Practitioner. She has blonde hair tied back, green eyes, and she's smiling.
Sawubona

Igama lami ngingu-Evelyn futhi ngiyi-CranioSacral Therapy Practitioner egunyaziwe futhi ngaphothula idiploma yami ne-South African Institute of Cranial Studies (SAICS) exhumene kakhulu ne-CranioSacral Therapy Association of South Africa (CTASA).

 

Ngaba nenhlonipho ejulile ngalo msebenzi ngemva kokubhekana nokukhululwa kwami kokuhlukumezeka nge-CranioSacral Therapy eyangikhuthaza ukuba ngenze ushintsho emsebenzini. Ukusebenzisa indlela ye-biodynamic lokhu kuzuzisa amaklayenti ngendlela ephelele.

Inkolelo yami iwukuthi, hhayi nje ngesenzo, kodwa ngenhliziyo yokuthula kanye nendlela yokuhlonipha kancane, iziguli zinethuba lokukhulula ekugcineni futhi zixazulule ubuhlungu obubonakaliswa emizimbeni yazo kusukela ekuhlangenwe nakho okubuhlungu ekuphileni.

bottom of page